daň z příjmů fyzických osobDaň z příjmů fyzických osob se týká všech podnikatelů bez výjimky. Ať už tuto daň platíte či nikoliv (pokud vaše příjmy nejsou vysoké, daňová povinnost vám pravděpodobně nevznikne), musíte podávat jednou ročně daňové přiznání. Také se musíte k dani z příjmů registrovat, a to hned po vyřízení živnostenského oprávnění. Registraci můžete provést prostřednictvím jednotného registračního formuláře nebo sami navštívit finanční úřad - což se vyplatí především tehdy, když se potřebujete registrovat i k dalším daním.

Přihlášku k dani z příjmů je její poplatník povinen podat do 15 dnů ode dne, ve kterém započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo přijal příjem ze samostatné činnosti. Tím však povinnost pro nové podnikatele končí. K dani se pouze registrujete, nic neplatíte a k 31. březnu následujícího roku (za rok 2014 je to do března 2015) pouze podáte daňové přiznání.

Výpočet daně z příjmu

Abyste vypočítali výši daně z příjmů, budete potřebovat znát své příjmy a výdaje za předchozí rok. Do přiznání pak uvedete celkovou výši svých příjmů a výdajů, které stanovíte buď s použitím daňové evidence nebo výdajovými paušály, tedy předepsaným procentem ze svých příjmů. Tento daňový základ je pak nutné ještě upravit o odčitatelné položky a slevy na dani. Jestliže využíváte paušální výdaje, nemůžete si od loňského roku uplatňovat slevu na dítě nebo na manželku, zůstává zde ale sleva na poplatníka, na studenta, na ZTP a na mnohé další případy. Mezi odčitatelné položky patří třeba výdaje na životní pojištění nebo úroky z placeného hypotečního úvěru.

Jestliže máte příjmy nízké, nemusíte se daně z příjmů bát, jelikož ji velmi pravděpodobně platit nebudete. I když daň odvádíte, na to, abyste museli platit zálohy, je nutné odvést alespoň 30 000 Kč. V takovém případě se pak platí dvě roční zálohy. Většina OSVČ ale takové příjmy, aby se na ně tato povinnost vztahovala, nemá. I pokud mají příjmy, tak mají i vysoké výdaje.

Jak danit více příjmů

Nemusíte mít pouze příjmy z podnikání, ale možné jsou také příjmy ze závislé činnosti (například když je pro vás podnikání vedlejší činností), příjmy z pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy. Specifika těchto příjmů jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů, kde naleznete, jak si uplatnit výdaje - zda opět paušálem nebo ve skutečné výši. Pro každý příjem je stanoven zvláštní paragraf a ani do daňového přiznání je není možné uvést v jednom součtu, ale musejí se rozdělit do více příloh. Nakonec je ale všechny samozřejmě sečtete dohromady a případně i dohromady zdaníte. I když máte příjem ze závislé činnosti a podnikání je pro vás jen vedlejší činností, musíte přiznání podat sami. Jinak by to za vás mohl udělat zaměstnavatel. Dopředu se s ním ale domluvte, že podnikáte a že byste si toto chtěli vyřídit.