zdravotní a sociální pojištění osvčKaždý podnikatel musí platit zdravotní a sociální pojištění. Pojďte se s námi podívat, jaké jsou aktuálně zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ. Rok 2014 nepřinesl mnoho novinek. Pokud však začínáte podnikat, jistě vám náš článek bude užitečným rádcem. Nejprve je potřeba rozlišit, zda máte podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost - pokud například stále studujete nebo když máte stálé zaměstnání a k němu se ještě snažíte podnikat, je to činnost vedlejší.

My se dnes zaměříme na zdravotní a sociální pojištění OSVČ, které se odvádí zálohově při hlavní činnosti. Jakmile začnete podnikat - zařídíte si živnostenské oprávnění - tato povinnost se na vás vztahuje. Jelikož se zálohy na pojištění odvádějí za měsíc zpětně, máte ještě jeden měsíc, kdy nic nemusíte platit. Například zálohy na měsíc duben hradíte až v květnu atd.

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ 2014

V roce 2014 byla stanovena výše zálohy na zdravotní pojištění na částku 1752 Kč a na sociální pojištění na částku 1894 Kč. Ještě než začnete zálohy platit, musíte se k jejich platbě zaregistrovat. V současné době fungují takzvané jednotné registrační formuláře, s jejichž pomocí vše zařídíte přímo na živnostenském úřadě.

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění odvádíte své zdravotní pojišťovně. V roce 2014 proběhlo zvýšení na částku 1752 Kč. Zdravotní pojištění OSVČ se zvyšuje průběžně - každý rok, stejně jako rostou průměrné mzdy. Letošní zvýšení minimální zálohy bylo pouze o 4 Kč. Výše zálohy na zdravotní pojištění závisí na vašem příjmu. Většina podnikatelů však platí pouze minimální zálohy. Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu a záloha je splatná do osmého dne v následujícím měsíci. V roce, ve kterém začínáte podnikat, platíte minimální zálohy. Pokud vám vznikne nedoplatek, dozvíte se to po podání Přehledu příjmů a výdajů, který do konce měsíce dubna (vždy za předchozí rok) zašlete své zdravotní pojišťovně. V něm vám bude stanovena nová výše zálohy na zdravotní pojištění.

Sociální pojištění OSVČ

Sociální pojištění platí podnikatelé zálohově, stejně jako výše zmíněné pojištění zdravotní. Zpočátku podnikatelské činnosti se opět odvádějí zálohy v minimální výši, která je pro letošní rok stanovena na 1894 Kč. Další rok v dubnu se opět podá Přehled příjmů a výdajů. Ten se tentokrát podává na okresní správu sociálního zabezpečení, která je vám místně příslušná. Z tohoto přehledu se prostřednictvím vašich příjmů a výdajů stanoví nová výše záloh, které budete muset od příštího roku odvádět.

Záloha na sociální pojištění je splatná od prvního až do dvacátého dne v následujícím měsíci. Platbu na sociální pojištění doporučujeme zadat včas, jelikož dnem úhrady se počítá den, ve který přijde částka na účet okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako je stanoven minimální vyměřovací základ, je určen i základ maximální, což je maximální částka, kterou může podnikatel na měsíční záloze odvést. Základní sazba sociálního pojištění činí 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 2,3 % je nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ je součástí pojištění sociálního. Jelikož většina podnikatelů odvádí jen minimální zálohy, jejich účast na nemocenském je minimální. Tato část pojištění je navíc i dobrovolná, takže si nemocenské většina podnikatelů ani neplatí. Jestliže ho budete chtít platit, musíte se k platbám na něj ohlásit. Od roku 2014 je možné si sjednat nemocenské pojištění i u vedlejší činnosti, což dříve nebylo možné. Minimální platba na nemocenské pojištění OSVČ činí pro roky 2013 a 2014 115 Kč měsíčně.