založení či přerušení živnostiKaždý podnikatelský subjekt musí mít vyřízené živnostenské oprávnění. Jestliže chcete podnikat jako OSVČ, tak zde vaše cesta končí - na živnostenském úřadě se registrujete k vybraným činnostem a také zde zařídíte přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Nakonec vyřídíte ještě přihlášku k dani z příjmů a můžete začít podnikat. Pokud zakládáte společnost, pokračujete se zápisem do obchodního rejstříku. I proto je podnikání podle živnostenského zákona o tolik jednodušší.

paušální výdajeVýdajové paušály používá drtivá většina podnikatelů pro vyčíslení svých výdajů. Je to jednodušší a mnohdy také výhodnější. Jejich uplatnění je ale potřeba si beztak dobře promyslet, jelikož od minulého roku není možné uplatnit některé slevy, které při stanovení výdajů prostřednictvím daňové evidence uplatnit lze.

V dnešním článku se proto zaměříme na stanovení výdajů paušálem. Dozvíte se, jak se tyto výdaje počítají a kolik procent si vlastně můžete uplatnit. Procentuální výdaj se používá v plné výši.

místo podnikáníMísto podnikání je obvykle sídlem každého podnikatele. V praxi se také často můžete setkat s termínem provozovna. V čem se tyto dva pojmy od sebe odlišují? Jaké mají charakteristiky? Rozhodně byste je neměli zaměňovat, protože se jedná o dvě odlišné věci.

V souvislosti s právnickými osobami se uvádí také sídlo podnikání nebo sídlo firmy. To ale OSVČ nevyužívají. Místo podnikání má u OSVČ právě obdobu sídla společnosti. Plní roli podnikatelského ústředí. Ve většině případů se bude jednat o vaše bydliště.

živnostenské oprávněníŽivnostenské oprávnění neboli také oprávnění k provozování živnosti či dříve živnostenský list je základním dokumentem, který si musí každý začínající podnikatel zařídit. Živnostenské oprávnění nezískáte nikde jinde než na živnostenském úřadě. V dnešním článku se dozvíte základní informace o tomto oprávnění k podnikání, o jeho zřízení nebo zrušení.