živnostenské oprávněníŽivnostenské oprávnění neboli také oprávnění k provozování živnosti či dříve živnostenský list je základním dokumentem, který si musí každý začínající podnikatel zařídit. Živnostenské oprávnění nezískáte nikde jinde než na živnostenském úřadě. V dnešním článku se dozvíte základní informace o tomto oprávnění k podnikání, o jeho zřízení nebo zrušení.

Jako živnost se označuje soustavná podnikatelská činnost, která se provozuje samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Jejím účelem je dosažení zisku. V podmínkách ČR je živnost upravena v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - můžete se také setkat s názvem živnostenský zákon.

Vyřízení oprávnění k podnikání

Pokud si chcete vyřídit oprávnění k podnikání, budete muset navštívit příslušný úřad. Ne pro všechny podnikatele platí živnostenský zákon. Pokud tedy o podnikání teprve uvažujete a nejste si jisti, v jakém zákoně je vaše činnost upravena. Nahlédněte do živnostenského zákona, kde v jednotlivých přílohách najdete všechny druhy živností. Pokud jste schopni se do nějaké z nich se svou činností zařadit, můžete zajít na úřad. Pokud ne, podívejte se na internetu, dle jakého zákona budete podnikat. Novináři například podnikají dle autorského zákona, advokáti dle zákona o advokacii apod.

Jak získat živnostenské oprávnění ve 3 krocích

Prvním krokem vaší cesty za získáním živnostenského oprávnění by měla být návštěva živnostenského úřadu. Tento úřad vám nemusí být místně příslušný. Je tedy jedno, který v republice si vyberete. Již doma si nastudujte přílohy v zákoně a vyberte si živnosti, které chcete provozovat, abyste je v přihlašovacím formuláři pouze označili. Zde svou živnost ohlásíte (pokud si vyberete volnou, vázanou či řemeslnou) prostřednictvím jednotného registračního formuláře. Zároveň se tak registrujete k platbám na sociální a zdravotní pojištění nebo k platbám daně z příjmů na finančním úřadě. I tak vám ale doporučujeme prověřit, že tato registrace dopadla úspěšně.

Při založení živnosti je potřeba zaplatit poplatek 1 000 Kč. Dobře si promyslete, kolik živností si zřídíte. Všechny jsou totiž v rámci jednoho poplatku. Když ale budete chtít po čase své oprávnění rozšířit, bude vás to stát dalších 500 Kč.

Jakmile poplatek zaplatíte, je vše vyřízeno a můžete čekat na doručení oprávnění na vaši adresu. Dříve se vystavoval živnostenský list, dnes je oprávnění pouze zápisem v živnostenském rejstříku. Ten obdržíte úředně ověřený do 5 pracovních dnů od podání vaší žádosti. Pokud byste následně chtěli pokračovat v založení obchodní společnosti, musíte se nyní obrátit na rejstříkový soud kvůli zápisu do obchodního rejstříku. Jinak to je takto vše a můžete začít ihned podnikat.

Změna živnostenského oprávnění

Jestliže chcete živnostenské oprávnění jakkoliv změnit, musíte se obrátit na živnostenský úřad, u kterého jste registrovaní. Pokud například změníte místo podnikání, vdáte se nebo rozšíříte svůj obor působnosti, musíte tyto změny nahlásit do 15 dnů od jejich vzniku. Ačkoliv některé změny probíhají automaticky, jelikož živnostenský rejstřík je napojený na evidenci obyvatel, vždy je lepší si ověřit, zda vše proběhlo v pořádku.

Zrušení živnostenského oprávnění

Svou živnost můžete také samozřejmě přerušit na libovolně dlouhou dobu nebo ji zcela zrušit. Přerušení živnostenského oprávnění opět musíte živnostenskému úřadu oznámit. Jestliže byste živnost nepřerušili, i když ji nevykonáváte, museli byste odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění.

Ke zrušení živnostenského oprávnění může dojít z vaší vlastní vůle i z mnoha jiných důvodů. Živnost zaniká například smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, na kterou byla vyřízena či rozhodnutím ze strany živnostenského úřadu, pokud přestanete plnit podmínky vymezené zákonem.