místo podnikáníMísto podnikání je obvykle sídlem každého podnikatele. V praxi se také často můžete setkat s termínem provozovna. V čem se tyto dva pojmy od sebe odlišují? Jaké mají charakteristiky? Rozhodně byste je neměli zaměňovat, protože se jedná o dvě odlišné věci.

V souvislosti s právnickými osobami se uvádí také sídlo podnikání nebo sídlo firmy. To ale OSVČ nevyužívají. Místo podnikání má u OSVČ právě obdobu sídla společnosti. Plní roli podnikatelského ústředí. Ve většině případů se bude jednat o vaše bydliště.

 

Místo podnikání - ústředí každého podnikatele

Můžete mít pouze jedno místo podnikání, které se bude vztahovat k celé vaší podnikatelské činnosti. Místo podnikání si promyslete už před zahájením podnikatelské činnosti, jelikož ho budete muset uvést při ohlášení živnosti. Pod místem podnikání si může každá OSVČ přestavit adresu, ze které řídí všechny své podnikatelské obchody. Na tuto adresu si necháte zasílat svou korespondenci, budete ji používat k fakturaci nebo k uzavírání smluv se svými partnery. Co vše musí místo podnikání obsahovat? Při ohlášení je nutné uvést název obce, její část, ulici, číslo popisné, orientační a také poštovní směrovací.

Zákon přesně nedefinuje podmínky pro zřízení místa podnikání. Volíte ho tedy dle vlastní úvahy. Jedná se o libovolnou adresu. Měli byste na ní však být k zastižení. Je uvedena v živnostenském rejstříku u vaší živnosti a každý vás tak na ni může kontaktovat.

Pokud si pro své místo k podnikání nezvolíte bydliště, musíte objekt označit svým jménem, příjmením a identifikačním číslem. Podobně se označuje také provozovna. Ta ale není pro podnikatele povinná. Jedná se třeba o obchod, kde budete vydávat zboží svým zákazníkům. Každý podnikatel může mít i více provozoven. Místo podnikání je však vždy pouze jedno.

Jak na změnu místa podnikání OSVČ

I když máte místo podnikání na adrese trvalého bydliště, nepředpokládejte, že se ze změnou bydliště změní. Zůstává tam, kde jste ho nahlásili. Proto je nutné zajít na živnostenský úřad a tyto změny nahlásit. Aby proběhla změna obou adres zároveň, museli byste při registraci živnosti výslovně uvést, že se má místo podnikání automaticky změnit se změnou bydliště. Pokud měníte bydliště na místo podnikání, může se stát, že budete muset doložit právní důvod k užívání těchto prostor. Jakmile změnu provedete, můžete si nechat vyhotovit nový výpis z živnostenského rejstříku, který ověřený využijete při nahlašování změn u dalších institucí.

Rozdíly mezi místem podnikání a provozovnou

Další část článku zaměříme na zásadní rozdíly mezi místem podnikání a provozovnou, které vám ale už teď mohou být částečně jasné. Zatímco z místa podnikání řídíte všechny své činnosti, provozovna je místem, kde činnost prakticky vykonáváte. Nemusí být zřízena, může být totožná s místem podnikání nebo se od něj může i lišit. Provozoven můžete mít více, místo podnikání může být pouze jedno.

Zatímco provozovna je v zákoně podorobně upravena - dočtete se zde například, jak musí být označena, co je potřeba k jejímu zřízení a jak se ruší - legislativa se kolem místa podnikání OSVČ příliš nevydřuje. Na provozovnu jsou tedy kladeny mnohem vyšší požadavky, jejichž dodržování může být ze strany živnostenského úřadu i kontrolováno a přísně pokutováno, pokud jsou nevyhovující.

Místo podnikání jako virtuální kancelář

V posledních letech se velmi rozmohly takzvané virtuální kanceláře. Jedná se o službu, přes kterou si pronajmete sídlo v některé lukrativní lokalitě a ním se budete prezentovat. Tato služba je primárně zaměřena na firemní sídla, mohou jí ale využít i drobní podnikatelé a živnostníci, kteří si chtějí zlepšit svou prestiž a získat výhodnější postavení na trhu.