paušální výdajeVýdajové paušály používá drtivá většina podnikatelů pro vyčíslení svých výdajů. Je to jednodušší a mnohdy také výhodnější. Jejich uplatnění je ale potřeba si beztak dobře promyslet, jelikož od minulého roku není možné uplatnit některé slevy, které při stanovení výdajů prostřednictvím daňové evidence uplatnit lze.

V dnešním článku se proto zaměříme na stanovení výdajů paušálem. Dozvíte se, jak se tyto výdaje počítají a kolik procent si vlastně můžete uplatnit. Procentuální výdaj se používá v plné výši.

 Pokud spoléháte na paušální výdaje, nemusíte vůbec vést daňovou evidenci, nýbrž vám postačí vedení evidence příjmů a pohledávek. Nemusíte si ani schovávat doklady, jelikož je při stanovení výdajů nebudete potřebovat. O to to je jednodušší. Jestliže nemáte vlastní účetní a vše byste si museli evidovat sami, ušetříte výrazné množství času a navíc minimalizujete riziko chyby. Pokud byste se jí dopustili a finanční úřad ji odhalil, hrozilo by vám dodaňování vašich příjmů - jestliže by uplatněné výdaje byly vyšší než ve skutečnosti.

Jak se počítají výdajové paušály

Výdaje jsou v případě paušálů stanoveny procentem z příjmů - z peněz, které jste obdrželi od odběratelů svých produktů či služeb. Částka vám může vyjít vyšší i nižší než ve skutečnosti.

Pro paušální výdaje jsou stanovena procenta, která si můžete uplatnit. Jedná se o:

  • 80 % u příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesnictví či vodního hospodářství;
  • 60 % z příjmů všech živností kromě řemeslných (živnosti volné, vázané, koncesované);
  • 40 % z příjmů, které nepatří do živnostenského podnikání, ale využívají jiných právních předpisů - například autorské příjmy nebo příjmy z průmyslového či duševního vlastnictví. Limit pro uplatnění výdajů je stanoven na 800 000 Kč;
  • 30 % u příjmů z pronájmu - maximálně lze uplatnit 600 000 Kč.

Nevýhody výdajových paušálů

Ačkoliv vše zní tak jednoduše, výdajové paušály nejsou jen o výhodách. K roku 2013 nastaly významné změny a živnostníci, kteří počítají výdaje právě tímto způsobem, si nemohou již uplatnit některé slevy. Jedná se konkrétně o daňové zvýhodnění na dítě a o slevu na manželku nebo manžela. Jestliže máte děti, můžete si jinak snížit svou daň o 13 404 Kč ročně za každé dítě. Navíc pokud máte nízkou daň a slevu nevyčerpáte, obdržíte zbytek od finančního úřadu ve formě tzv. daňového bonusu, který může činit až 60 300 Kč - pouze pokud ale využíváte daňovou evidenci. V případě paušálu tato možnost není.

Sleva na manželku zase činí 24 840 Kč ročně. Odečítá se opět přímo od daně. Dá se uplatnit tehdy, když příjem manžela či manželky ročně nepřesáhne 68 000 Kč.

Někdo tak vnímá paušální výdaje jako výhodné, druhý jako omezující. Myslete na to, že si nad jejich rámec nemůžete uplatnit vůbec nic - že představují veškeré výdaje, které máte. Jestliže s podnikáním teprve začínáte a váš byznys má vyšší výdaje než příjmy, není uplatnění paušálu ideální. Byť nutno zmínit, že do příjmu přibližně 400 000 Kč ročně je víceméně jedno, co použijete (pokud tedy nemáte děti). Daňová povinnost je u této částky beztak nulová a zálohy na sociální a zdravotní pojištění jsou u těchto příjmů minimální.

Plánované změny ve výdajových paušálech od roku 2015

Rok 2015 může v této oblasti přinést několik změn a každý živnostník by si tedy měl promyslet, zda se mu paušály stále vyplatí. Navrhuje se tzv. zastropování výdajových paušály, které počítá s maximální částkou, kterou lze na výdajích uplatnit. U 80% paušálu by to byl 1 600 000 Kč a u 60% 1 200 000 Kč.

Určitě tedy zvažte, zda se vám z tohoto důvodu nevyplatí přejít na daňovou evidenci, nebo zda ji nezačít alespoň vést a nechat si obě cesty otevřené. Přechod na daňovou evidenci není nijak složitý. Jen je potřeba navýšit základ daně předchozího roku o hodnotu pohledávek evidovaných k jeho konci prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Zároveň se musí podat opravné přehledy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.