založení či přerušení živnostiKaždý podnikatelský subjekt musí mít vyřízené živnostenské oprávnění. Jestliže chcete podnikat jako OSVČ, tak zde vaše cesta končí - na živnostenském úřadě se registrujete k vybraným činnostem a také zde zařídíte přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Nakonec vyřídíte ještě přihlášku k dani z příjmů a můžete začít podnikat. Pokud zakládáte společnost, pokračujete se zápisem do obchodního rejstříku. I proto je podnikání podle živnostenského zákona o tolik jednodušší.

Založení živnosti

Pod termínem "založení živnosti" si můžete představit vyřízení živnostenského oprávnění. Zajdete na živnostenský úřad a tam si vyberete živnosti, které chcete provozovat. Vyplníte jednotný registrační formulář a zaplatíte poplatek 1000 Kč. Vybíráte z živností volných, řemeslných a vázaných - vše to jsou živnosti ohlašovací. Pokud tedy splňujete podmínky pro jejich provozování, stačí živnost pouze ohlásit. Další možností je koncese, o kterou už musíte žádat a která vám nemusí být přidělena.

Všechny potřebné registrace vyřídíte na živnostenském úřadě. K dani z příjmů je nutné se zaregistrovat do 15 dnů ode dne, kdy jste zaznamenali příjem nebo začali vykonávat podnikatelskou činnost. Sociální a zdravotní pojištění však platíte už od samého počátku (pokud máte podnikání jako svou hlavní činnost, nikoliv jako vedlejší).

Vyúčtování daně a záloh řešíte až na začátku příštího roku. Nemusíte vést účetnictví ani daňovou evidenci. Pokud vaše příjmy a výdaje nejsou nijak závratně vysoké, použijete pro uplatnění výdajů výdajový paušál, kdy si de facto jako své výdaje uplatníte určité procento ze svých příjmů (stanovené v zákoně).

Přerušení živnosti

Jestliže se vám v podnikání nedaří a začínáte uvažovat o přerušení své živnosti, zajděte na živnostenský úřad. Zde můžete svou živnost pozastavit na libovolně dlouhou dobu. Když ji přerušíte, nemusíte platit sociální ani zdravotní pojištění. Okresní správě sociálního zabezpečení tuto skutečnost musíte dát vědět do osmi dnů od přerušení a zdravotní pojišťovně do patnácti. Změnu můžete provést na kterémkoliv živnostenském úřadě prostřednictvím změnového listu. Pokud budete chtít živnost obnovit, učiníte tak opačným postupem - opět na živnostenském úřadě. Vše rovněž pak oznámíte příslušným institucím.

Ukončení živnosti

Pro zrušení živnosti se postupuje podobně jako při jejím přerušení. Opět se na vás již nebude vztahovat povinnost odvádět zálohy. V praxi je jedno, zda živnost pouze přerušíte nebo ukončíte. Jestliže si nejste jisti, doporučujeme pouze přerušit, protože pak snáze navážete. Když si budete živnosti registrovat znovu, budete znovu platit poplatek za jejich ohlášení. Od roku 2015 nastávají v této oblasti některé zajímavé novinky. Například po čtyřech letech po zrušení živnosti se vaše údaje převedou do neveřejné části živnostenského rejstříku, nikdo vás tedy už nebude moci vyhledat - údaje budou poskytnuty pouze na požádání.